Archive

Category: religie

  • De oorsprong van de islam

    De islam is een van de wereldgodsdiensten, naast het jodendom, het christendom, het hindoe├»sme en het boeddhisme. Mohammed is de belangrijkste profeet in deze religie. De islam is wijd verbreid over de gehele wereld. Het heilige boek van deze wereldgodsdienst is de Koran. De moslims geloven dat God via de engel Gabriel deze boodschap doorgaf […]?