De oorsprong van de islam

De islam is een van de wereldgodsdiensten, naast het jodendom, het christendom, het hindoeïsme en het boeddhisme. Mohammed is de belangrijkste profeet in deze religie. De islam is wijd verbreid over de gehele wereld. Het heilige boek van deze wereldgodsdienst is de Koran. De moslims geloven dat God via de engel Gabriel deze boodschap doorgaf aan de profeet Mohammed . Daarnaast wordt in de Koran de leefwijze van de profeet zelf beschreven. De islam is in Nederland een ondervertegenwoordiging godsdienst afgezet het christendom, maar onder andere door migratie van islamitische landen neemt het aandeel moslims in Nederland de laatste decennia toe. (lees ook eens moslima)

Oorsprong van de Islam als wereldgodsdienst

Het ontstaan van de islam dateert uit de 7e eeuw van onze jaartelling. De profeet Mohammed ontvang de openbaringen van God, waarbij hij werd opgeroepen om het geloof van Adam en Abraham werderom te introduceren. Moslims zien de islam als oorspronkelijke religie. Daarnaast zijn de meeste moslims ervan overtuigd dat de profeten voor Mohammed naar een bepaald volk werden gestuurd, en is Mohammed de profeet van alle volken. Veelvuldig verwijst de Koran naar verhalen over personen die ook in de Bijbel staan, denk bijvoorbeeld aan Mozes, Maria en Jezus. Echter verschillende kenmerken over deze personen verschillen van die in de Bijbel. In de Koran wordt bijvoorbeeld niet aangeven dat Jezus aan een kruis stierf.

De Koran

De Koran is de eerste bron van de islam, de Overleveringen zijn de tweede bron. De Koran geeft niet direct antwoord op alle situaties of alle problemen, en daarom worden Mohammed en zijn metgezellen gezien als de levende uitleggers van deze woorden in praktijk. Dit is vastgelegd in de Overleveringen. De Koran en de Overlevering vormen op deze manier samen de bronnen van de Islam. Over het algemeen zien Moslims de Koran als het woord van God, en hier kan niet aan getwijfeld worden. Verscheidene Moslims erkennen overigens wel dat er verschillende interpretaties van de woorden in de Koran mogelijk zijn.

De islam in Nederland

Over de islam in Nederland is vooral in de politieke arena veel te doen. De PVV als anti-islam partij is qua zetels op het moment de derde partij van Nederland. De islamisering wordt door deze partij als een gevaar voor de Nederlandse cultuur gezien. Tegenstanders van deze partij zien de islam niet als een gevaar, maar juist als verrijking van de Nederlandse cultuur en het Nederlandse religieuze spectrum. Het aantal moslims in Nederland stijgt, zo ook het aantal Moskeeën. Nederland kent een vrijheid van godsdienst en daarom is redelijk eigenaardig dat een partij als de PVV zo’n grote steunt ontvangt. De islam is niet het enige standpunt van de partij, maar wel het belangrijkste.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
In category: religie
Tagged with: , ,